TẢN MẠN KINH NGHIỆM  HỌC CHỮ HÁN CỔ TẢN MẠN KINH NGHIỆM HỌC CHỮ HÁN CỔ

    Tôi chọn lối olymp trade “tản mạn” để không bị ràng buộc phải theo một bố cục chặt chẽ khi trình bày một số vấn đề liên quan. Nói tới học chữ Hán, với một người mới chỉ có ý thích và ý định thôi nhưng thực tế chưa từng học qua thì tâm lý chung trading olymp trade thường dẫn họ đến mấy câu hỏi đầu tiên đại loại như: chữ Hán với chữ Nho và chữ Nôm có gì giống và khác nhau, học chữ Hán dễ hay khó, học chừng bao lâu thì đạt được kết quả như mong muốn, có thể tự học được không hay bắt buộc phải có thầy dạy?...

VÀI TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG  CHƠI CHỮ BẰNG TỰ HÌNH CHỮ HÁN VÀI TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG CHƠI CHỮ BẰNG TỰ HÌNH CHỮ HÁN

    Giống như mọi nền văn học, thơ văn chữ Hán ở bốn nước Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên cũng có những lối chơi chữ trên cơ sở sự đồng âm và cận âm, đồng nghĩa và đa nghĩa.... của từ vựng. Song sử dụng một thứ chữ viết tượng hình, mảng văn chương thuộc hệ thống “văn hóa chữ Hán” này còn có riêng một lối chơi chữ bằng tự hình rất độc đáo. Khởi đi từ một phong cách ngôn ngữ đặc biệt được gọi là Phong cách học Văn tự (Stylistique Graphique) mà thủ pháp phổ biến là chiết tự từ các hình thức đơn giản kiểu đố chữ tới các dạng thức kết hợp tự hình  -  ý nghĩa  -  âm thanh phức tạp hơn, lối chơi chữ này đã được nhiều tác giả trước nay vận dụng trong thực tiễn sáng tác mà kết quả là làm hình thành những tác phẩm độc đáo website olymp trade, những giai thoại bất ngờ...

GIỚI THIỆU CÁC BẢN IN KẾ ĐĂNG LỤC GIỚI THIỆU CÁC BẢN IN KẾ ĐĂNG LỤC

    Các sách ghi chép về truyền thừa các phái thiền ở nước ta khá hiếm. Theo tài liệu tham khảo của các sách sử Phật giáo chỉ thấy được có vài cuốn như Thiền uyển tập anh, Thánh đăng lục, Tam tổ thực lục, Kế đăng lục, Lịch truyện tổ đồ, Thích song tổ ấn tập, v.v. Trong đó, chỉ có Kế đăng lục là được biết đến nhiều nhờ bản sách được khắc in lại nhiều lần. Các tác phẩm trên phải tìm đọc tại các thư viện, các tủ sách cá nhân may ra còn được gặp. Trong những lần đọc sách tại thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, chúng tôi chú ý và cố gắng tìm hiểu bản AC 158b thuộc bản in năm nào. Từ đó, đã mở cho chúng tôi nhiều lí thú khi phát hiện bản AC 158b tuy thiếu nhưng là bản in có niên đại xưa hơn các bản thông hành.

THEO CHÂN CÁC NHÀ CHIÊM BÁI NGƯỜI TRUNG HOA THỜI XƯA ĐẾN CÁC THÁNH TÍCH PHẬT GIÁO THEO CHÂN CÁC NHÀ CHIÊM BÁI NGƯỜI TRUNG HOA THỜI XƯA ĐẾN CÁC THÁNH TÍCH PHẬT GIÁO

“Đến ngày 24, tháng giêng, năm Trinh Quán thứ 19 (645), Huyền Trang về đến Trường An. Người dân đổ ra đón tiếp đông quá, không thể tiếp tục đi được, phải dừng lại đó. Thừa tướng Phòng Huyền Linh cử hai viên đại tướng Hầu Mạc, Trần Thực đem quân hộ vệ đến nghinh tiếp. Qua ngày 25, Huyền Trang vô thành Trường An, đưa về trên 20 thớt ngựa, chuyên chở 520 giáp gồm 657 bộ kinh Phật cùng với tượng Phật, xá lợi Phật”.

Page 1 of 2