TRANH PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG TRANH PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

Tượng đá Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại non thiêng Yên Tử...

TRÙNG ĐIỆP HÌNH BÓNG TẬN MAI SAU TRÙNG ĐIỆP HÌNH BÓNG TẬN MAI SAU

       “Sau đây là tinh phẩm đấu giá số hiệu 6164, bức Trúc Lâm Đại Sĩ xuất sơn đồ của Trần Giám Như, không có giá khởi điểm, đấu giá từ 1.000 nguyên [khoảng 160 USD] trở lên”. Người chủ trì đấu giá vừa dứt lời, cả hội trường lập tức nhao nhao tranh giá, giá liên tục được trả lên cao trong gần 40 phút. Cuối cùng một khách mua đã kết thúc cuộc tranh đoạt kịch liệt này với giá báo 1.000 vạn nguyên [khoảng 1 triệu 600 ngàn USD] trong tiếng vỗ tay tán thưởng của cả hội trường. Cộng thêm tiền môi giới, giá giao nhận tranh cuối cùng là 1.150 vạn “Sau đây là tinh phẩm đấu giá số hiệu 6164, bức Trúc Lâm Đại Sĩ xuất sơn đồ của Trần Giám Như, không có giá khởi điểm, đấu giá từ 1.000 nguyên [khoảng 160 USD] trở lên...

NHỮNG "ĐỒNG TÁC GIẢ" CỦA TRÚC LÂM ĐẠI SĨ XUẤT SƠN ĐỒ NHỮNG "ĐỒNG TÁC GIẢ" CỦA TRÚC LÂM ĐẠI SĨ XUẤT SƠN ĐỒ

        Bức họa Trúc Lâm Đại Sĩ xuất sơn đồ (1363) của họa sư Trần Giám Như đời Nguyên lấy Phật Hoàng Trần Nhân Tông làm nhân vật trung tâm.Sau, đến niên hiệu Vĩnh Lạc thời Minh, họa phẩm này được người Nam Giao học Phật ở Sông Lô là Trần Quang Chỉ viết bài dẫn, nối theo đó là các bài bình tán của các cao sĩ Trung Nguyên đương thời.Họa phẩm và thi từ được chính tay các tác giả viết bằng thư pháp đặc sắc của họ đã hợp thành một chỉnh thể thư họa...

DẤU ẤN CỦA GIÁO SƯ DIỆP TRUYỀN HOA VÀ GIÁO SƯ ĐỚI NGOẠN QUÂN  TRONG DÒNG VĂN HÓA VIỆT HOA DẤU ẤN CỦA GIÁO SƯ DIỆP TRUYỀN HOA VÀ GIÁO SƯ ĐỚI NGOẠN QUÂN TRONG DÒNG VĂN HÓA VIỆT HOA

         Ở giai đoạn cận hiện đại, từng có một số giáo sư người Hoa tham gia giảng dạy trong các trường đại học tại Việt Nam. Từ thực tế giảng dạy và nghiên cứu của mình, họ không chỉ góp phần đào tạo ra một thế hệ nhân tài, mà còn để lại khá nhiều dấu ấn trên phương diện học thuật, văn hóa. Tác giả Phạm Hoàng Quân trong bài viết Lý Văn Hùng bắc cầu ngôn ngữ Sài Gòn – Chợ Lớn[1] và Nguyễn Văn Đăng trong bài viết Về hoạt động của nhà Đông Phương học Trần Kinh Hòa (1917-1995) trên đất Việt Nam[2] đã tập trung giới thiệu những đóng góp của hai giáo sư Trần Kinh Hòa và Lý Văn Hùng...

TIẾNG PHẠN TRONG PHẬT GIÁO TIẾNG PHẠN TRONG PHẬT GIÁO

 

        Ngày nay chúng ta biết các tác phẩm Phật giáo được kết tập trong ít nhất là 6 Đại tạng kinh (大 藏 經Tripitaka, The Great Treasury of Buddhist Canon)như sau:

1. Đại chánh tân tu Đại tạng kinh, Vạn tân toản Tục tạng kinh (大 正 新 脩 大 藏 經, 卍 新 纂 續 藏 經, Taisho Tripitaka & Successive Tripitaka) ...

 

BIỂN ĐÔNG, CÙ LAO RÉ, BÃI CÁT VÀNG, BÃI CÁT DÀI BIỂN ĐÔNG, CÙ LAO RÉ, BÃI CÁT VÀNG, BÃI CÁT DÀI

        Nên chăng gọi tên địa danh bằng tiếng ta, đặc biệt đối với những nơi có thể bị xâm phạm chủ quyền dù là do ý đồ thôn tính, nếu gọi bằng tên chữ (chữ Hán). Thí dụ cứ gọi Biển Đông thay cho Đông Dương. Cù lao Ré thay cho Lý Sơn. Bãi Cát Vàng thay cho Hoàng Sa. Bãi Cát Dài thay cho Trường Sa…

Dấu ấn của giáo sư Diệp Truyền Hoa và giáo sư Đới Ngoạn Quân trong dòng văn hóa Việt Hoa Dấu ấn của giáo sư Diệp Truyền Hoa và giáo sư Đới Ngoạn Quân trong dòng văn hóa Việt Hoa

 giai đoạn cận hiện đại, từng có một số giáo sư người Hoa tham gia giảng dạy trong các trường đại học tại Việt Nam. Từ thực tế giảng dạy và nghiên cứu của mình, họ không chỉ góp phần đào tạo ra một thế hệ nhân tài, mà còn để lại khá nhiều dấu ấn trên phương diện học thuật, văn hóa. Tác giả Phạm Hoàng Quân trong bài viết Lý Văn Hùng bắc cầu ngôn ngữ Sài Gòn – Chợ Lớn[1] và Nguyễn Văn Đăng trong bài viết Về hoạt động của nhà Đông Phương học Trần Kinh Hòa (1917-1995) trên đất Việt Nam[2] đã tập trung giới thiệu những đóng góp của hai giáo sư Trần Kinh Hòa và Lý Văn Hùng. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu một số đóng góp chính của hai giáo sư Diệp Truyền Hoa và Đới Ngoạn Quân.

Tiếng Phạn trong Phật giáo Tiếng Phạn trong Phật giáo

  Ngày nay chúng ta biết các tác phẩm Phật giáo được kết tập trong ít nhất là 6 Đại tạng kinh (大藏經Tripitaka, The Great Treasury of Buddhist Canon)như sau:

Đại chánh tân tu Đại tạng kinh, Vạn tân toản Tục tạng kinh (大正新脩大藏經, 卍新纂續藏經, Taisho Tripitaka & Successive Tripitaka)

Càn Long Đại tạng kinh (乾隆大藏經,  Qianlong Tripitaka)

Vĩnh Lạc bắc tạng (永樂北藏, Yongle Tripitaka)[1]

Pāli Đại tạng kinh (巴利大藏經, Pali Tripitaka)

Phạn văn Đại tạng kinh ( 梵文大藏經, Sanskrit Tripitaka)

Tây Tạng văn Đại tạng kinh (Tibetan Tripitaka)