HAI BÀI TỰA  TRONG SÁCH THIỀN LÂM BẢO HUẤN HAI BÀI TỰA TRONG SÁCH THIỀN LÂM BẢO HUẤN

       Thiền lâm bảo huấnlà bộ sách thông dụng dùng trong việc học tập của tăng ni trong các hạ trường[1]. Xưa kia, sách được khắc ván in khá nhiều ở một số chùa trong nước. Chúng tôi hiện sở hữu được bốn bản in có nguồn gốc từ các chùa ngoài Bắc. Bản thứ nhất được thực hiện năm Quí Sửu (1793) do nhà sư Hải Điệp chùa Thanh Quang, xã Xuân Áng huyện Lương Tài. Đầu sách có bài “Trùng khắc Thiền lâm bảo huấn hợp chú tự” do Trần Danh Án viết...

Hai Bài Tựa Trong Sách Thiền Lâm Bảo Huấn Hai Bài Tựa Trong Sách Thiền Lâm Bảo Huấn

Thiền lâm bảo huấn là bộ sách thông dụng dùng trong việc học tập của tăng ni trong các hạ trường. Xưa kia, sách được khắc ván in khá nhiều ở một số chùa trong nước. Chúng tôi hiện sở hữu được bốn bản in có nguồn gốc từ các chùa ngoài Bắc. Bản thứ nhất được thực hiện năm Quí Sửu (1793) do nhà sư Hải Điệp chùa Thanh Quang, xã Xuân Áng huyện Lương Tài. Đầu sách có bài “Trùng khắc Thiền lâm bảo huấn hợp chú tự” do Trần Danh Án viết mà chúng ta sẽ trích dẫn sau...