LUẬN TỊNH ĐỘ LUẬN TỊNH ĐỘ

 

净土不可言无

有人说:“净土是唯心所现的,不可能在十万亿佛刹之外更有极乐净土”。“唯心净土”这句话,原出经语,这是真实,并非谬误。但若把这句经语引来作为没有极乐净土的依据,却是错会了经语的旨意

       .....

Không thể nói không có Tịnh độ

Có người nói: “Tịnh độ là do tâm hiện ra, không thể có Tịnh độ Cực Lạc ngoài mười muôn ức cõi Phật”. Câu “Duy tâm Tịnh độ” này, vốn xuất phát từ kinh điển, hoàn toàn chân thật, chẳng sai lầm. Nhưng nếu căn cứ theo câu nói trong kinh mà cho rằng không có Tịnh độ Cực Lạc, lại là hiểu sai ý chỉ của kinh......

 

CÁC TRƯỜNG PHẬT HỌC Ở NAM BỘ  NỬA ĐẦU THẾ KỶ 20 CÁC TRƯỜNG PHẬT HỌC Ở NAM BỘ NỬA ĐẦU THẾ KỶ 20

 

     Lâu nay nói đến các trường Phật học ở Nam Bộ, người ta thường nghĩ đến Phật học đường Nam Việt đặt tại chùa Ấn Quang quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh chứ thật ra còn rất nhiều trường Phật học mở trước đó mà ít người biết đến.

     Đầu tiên phải kể đến trườngSông Tra, đặt tại chùa Linh Nguyên.

     Sông Tra ở đâu?.....

 

Page 2 of 2