THƯ BAN BIÊN TẬP THƯ BAN BIÊN TẬP

      Vào một ngày tháng bảy, chúng tôi cùng hòa thượng thích minh cảnh đến tịnh thất thầy Lê mạnh thát để trao đổi về công tác sưu tầm và bảo tồn mảng tư liệu hán nôm Phật giáo. trong buổi nói chuyện, thầy thát có trăn trở muốn sao chụp một bức tranh rất quý mang tên Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ, hiện lưu lạc tại Bảo tàng Liêu ninh, trung Quốc, mà bản thân thầy cũng chưa một lần được diện kiến...

Thư Ban biên tập Thư Ban biên tập

 

 Hơn một năm qua, với 5 số xuất bản tương đối đều đặn theo những dịp lễ lớn hằng năm của Phật giáo, Suối Nguồn (bộ mới) đã ngày càng được cải tiến tốt hơn trên cả hai mặt nội dung lẫn hình thức. Được như vậy phần lớn là nhờ Ban biên tập luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các văn nhân, học giả và của quý bạn đọc trên toàn quốc, trong cũng như ngoài hàng ngũ Phật tử.

 

Thư Ban biên tập Thư Ban biên tập

 Vào một ngày tháng bảy, chúng tôi cùng hòa thượng Thích Minh Cảnh đến tịnh thất thầy Lê Mạnh Thát để trao đổi về công tác sưu tầm và bảo tồn mảng tư liệu Hán Nôm Phật giáo. Trong buổi nói chuyện, thầy Thát có trăn trở muốn sao chụp một bức tranh rất quý mang tên Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ, hiện lưu lạc tại Bảo tàng Liêu Ninh, Trung Quốc, mà bản thân thầy cũng chưa một lần được diện kiến.